Próżność Klub坐落在波兰波兹南市中心一座 1930 年代的大型建筑中,让客人沉浸在充满怀旧优雅、霓虹色彩和电子音乐的神秘诱人环境中。Wiercinski Studio 的当地建筑师亚当·维尔辛斯基Adam Wiercinski)翻新了受保护建筑的两次世界大战期间的内部装饰,大胆地将古典华丽与图形霓虹灯和俏皮的 1980 年代风格家具相结合,同时为场地注入地下氛围。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

Wiercinski 的室内设计被列为受保护的古迹,其室内设计的基础是希望尽可能多地保留其原始装饰,例如从人字形镶木地板到墙壁造型、石膏飞檐和天花板玫瑰等特色,同时为空间注入地下前卫的颠覆性氛围。为此,大多数窗户都被镜子取代(它们也做了隔音处理),墙壁和天花板被漆成了海军蓝色,风管和电托盘被暴露在外。此外,每当拆除隔墙以适应新配置时,标记都会暴露在外,作为建筑物原始状态的证据。

在蓝色和红色霓虹灯的环绕下,翻新后的内部古典优雅给人一种异想天开的现代感,定制家具和灯具的俏皮几何形式增强了这种感觉。 Wiercinski 工作室设计的作品由当地工匠制作,充满了 1980 年代孟菲斯集团的滑稽感。 它们采用灰米色、宝石红和钴蓝色调,将几何钢框架结构与大理石或花岗岩饰面相结合。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

一条长长的走廊以霓虹灯环为特色,装饰天花板玫瑰和壁挂式酒吧凳子和桌子,连接衣帽间、洗手间、贵宾室、鸡尾酒室和酒吧,您可以通过这些走廊进入主舞池。鸡尾酒室是唯一拥有自然采光的空间,以环形钢架花岗岩台面为主,桌子上方悬挂着古董玻璃枝形吊灯,而相邻的小舞厅则被红色荧光灯笼罩。天花板上的灯管矩阵与下面镶木地板的人字形图案相呼应。在酒吧里,一盏定制的几何枝形吊灯采用了俱乐部定制家具的钢架结构,而长廊尽头的看台让顾客可以观察进入俱乐部的人。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

Wiercinski 独特的设计语言在 130 平方米的主舞厅中得到充分发挥:大型镜面窗户反射来自原始黄铜枝形吊灯的光线,这些枝形吊灯已被修复和编程以响应正在播放的音乐的声音,彩色瓷砖在墙板的替代与翻新的镶木地板和装饰性灰泥相得益彰,而一个 6 米长的钢架吧台,顶部是一个花岗岩柜台,闪烁着诱人的光芒。在 DJ 的电台上方,蓝色霓虹灯时钟在五点到午夜冻结,异想天开地提醒人们在 Próżność Klub 总是聚会时间。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。
波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. “Vanity”) Club。
照片 © PION Studio(Basia Kuligowska,Przemyslaw Nieciecki)。

波兰波兹南 wiercinski-studio 的 Próżność (eng. "Vanity") Club。照片 © PION Studio (Basia Kuligowska, Przemyslaw Nieciecki)。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。