leejungho-2

插画家Jungho李正浩最近被评为整体专业冠军的世界插图师。这位韩国艺术​​家常驻首尔,为书籍创作超现实主义插图,同时也在创作自己的图画书。他最近的许多作品都将实际书籍作为从飞机机翼到星池的各种视觉隐喻。

leejungho-3

leejungho-1

leejungho-4

leejungho-5

leejungho-6

leejungho-7

leejungho-8

leejungho-9

leejungho-10

转载请注明出处,更多精彩艺术作品,欢迎投稿moonlakee@163.com。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注